Protokół nr XXIII/2017 z XXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2017 r.

Protokół nr XXIII/2017 z XXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2017 r.