Protokół nr XXIV/2017 z XXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 lipca 2017 r.

Protokół nr XXIV/2017 z XXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 lipca 2017 r.