Zarządzenie Nr 146/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2017

Zarządzenie Nr 146/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2017 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Pobierz dokument - format pdf