Obwieszczenie AU.6730.140.2017 z dnia 28.09.2017

Obwieszczenie AU.6730.140.2017 z dnia 28.09.2017 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWIE BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 190, 122/4, 119/10, 120/3, 220, AM.1, OBRĘB BÓGWIDZE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf