Zarządzenie Nr 160/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2017

Zarządzenie Nr 160/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2017 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf