Zarządzenie Nr 163/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017

Zarządzenie Nr 163/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalfikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku.

Pobierz dokument - format pdf