Zarządzenie Nr 164/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017

Zarządzenie Nr 164/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu osób zakwalfikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku w ramach "procedury uzupełniającej".

Pobierz dokument - format pdf