Decyzja Or.526.27.2017 z dnia 12 października 2017

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2017 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf