Zawiadomienie GK.6220.11.2017.MCh z dnia 6 października 2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.11.2017.MCh z dnia 6 października 2017 r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią biurową oraz łącznikiem z istniejącą halą szlifierni i budową dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zakładu FAMOT Pleszew na działce nr ew. 2452/6, obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf