Obwieszczenie AU.6721.42.2017 z dnia 23.10.2017

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gm. Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf