Zarządzenie Nr 173/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2017

Zarządzenie Nr 173/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2017 w sprawie: podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Pobierz dokument - format pdf