Protokół nr XXV/2017 z XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 września 2017 r.

Protokół nr XXV/2017 z XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 września 2017 r.