Protokół nr XXVI/2017 z XXVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 pażdziernika 2017 r.

Protokół nr XXVI/2017 z XXVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 pażdziernika 2017 r.