Zarządzenie Nr 151/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017

Zarządzenie Nr 151/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017 w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf