Obwieszczenie AU.6733.21.2017 z dnia 06.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa - realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew na terenie działki nr  169 (am.15), 336, 421, 432/2 (am.19), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf