Obwieszczenie AU.6733.22.2017 z dnia 06.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej PE DZ 63 L=70,0 m w ul. Wawrzyniaka w miejscowości Kowalew, gmina Pleszew na terenie działek nr  37/13, 37/14, 33 (am.23), obręb Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf