Obwieszczenie AU.6733.19.2017 z dnia 06.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa ? realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew na terenie działki nr  2350/3, 2431/2, 2431/4 (am.32), 2993/3, 2993/4 (am.34), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf