Obwieszczenie AU.6730.176.2017 z dnia 08.11.2017

Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo - usługowego na terenie działki nr 1236 położonej w Jarocinie przy ul. Szpitalnej.

Pobierz dokument - format pdf