Obwieszczenie AU.6733.17.2017 z dnia 07.11.2017

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów dotyczącym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa oświetlenia na drodze gminnej w miejscowości Janków na terenie działek nr 150/1, 157, 177, 194/10, 203, am.1, obręb Janków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf