Obwieszczenie AU.6730.165.2017 z dnia 09.11.2017

Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie z nadbudową oraz rozbudową budynku handlowo - usługowego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 380/2, 380/3, 380/4, arkusz mapy 19, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf