Zarządzenie Nr 183/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2017

Zarządzenie Nr 183/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2017 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf