Obwieszczenie AU.6721.47.2017 z dnia 14.11.2017

Obwieszczenie AU.6721.47.2017 z dnia 14.11.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf