Obwieszczenie AU.6733.18.2017 z dnia 20.11.2017

Obwieszczenie AU.6733.18.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.11.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ NA TERENIE DZIAŁKI NR NR 178/1, AM.1, OBRĘB NOWA WIEŚ GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf