Zarządzenie Nr 201/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2017

Zarządzenie Nr 201/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/VII/2017 z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2017 r.

Pobierz dokument - format pdf