Obwieszczenie AU.6730.176.2017 z dnia 24.11.2017

Zawiadomienie stron postępowania że, w dniu 24.11.2017 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 296/2017 (sprawa nr AU.6730.176.2017) dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo - usługowego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 1236, obręb miasto Jarocin.

Pobierz dokument - format pdf