Obwieszczenie AU.6733.17.2017 z dnia 24.11.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia że decyzją nr 22/2017 (sprawa AU.6733.17.2017) z dnia 22.11.2017r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JANKÓW.

Pobierz dokument - format pdf