Obwieszczenie AU.6733.25.2017 z dnia 23.11.2017

Obwieszczenie  AU.6733.25.2017 z dnia 23.11.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI MARSZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 59, AM.3, OBRĘB MARSZEW.

Pobierz dokument - format pdf