Zarządzenie Nr 196/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017

Zarządzenie Nr 196/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017 w sprawie udzielenia Pani Romanie Kaczmarek dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn: "Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt".

Pobierz dokument - format pdf