Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 - druga aktualizacja

Ogłoszenie drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów publikowane jest na podstawie art. 78e ust. 1  oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zmianami).

Pobierz dokument - format pdf