Obwieszczenie AU.6730.165.2017 z dnia 27.11.2017

postępowania że w dniu 27.11.2017 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 298/2017(sprawa nr AU.6730.165.2017) dla inwestycji polegającej na przebudowie z nadbudową oraz rozbudową budynku handlowo - usługowego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 380/2, 380/3, 380/4, arkusz mapy 19, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf