Obwieszczenie AU.6733.22.2017 z dnia 14.12.2017

Obwieszczenie AU.6733.22.2017 z dnia 14.12.2017 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" w Kowalewie, w u. Wawrzyniaka na terenie działek nr 33, 37/13, 37/14, am. 23, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf