Obwieszczenie AU.6733.21.2017 z dnia 14.12.2017

Obwieszczenie AU.6733.21.2017 z dnia 14.12.2017 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa - realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew" na terenie działek nr 169, (AM.15), 336, 421, 432/2, (AM.19), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf