Obwieszczenie AU.6733.19.2017 z dnia 14.12.2017

Obwieszczenie AU.6733.19.2017 z dnia 14.12.2017 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa - realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki Ściekowej w  Aglomeracji Pleszew" na terenie działek nr 2350/3, 2431/2, 2431/4, (am.32), 2993/3, 2993/4, (am.34), i części działki nr 767 (am.11), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf