Obwieszczenie AU.6733.20.2017 z dnia 19.12.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.20.2017 z dnia 19.12.2017 dotyczącego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa - realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew" na terenie działek nr 2350/3, 2433/1, 2435/2, 2799, (AM.32), 2435/1, 2440/9, 2441/1, 2441/3, 2445/1, 2445/5, 2445/6, 2445/9, 2445/10, 2445/12, 2456, 2457, 2528/1, (AM.39), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf