Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.042.1.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Doposażenie pracowni gimnazjalnych oraz Gabinetów Terapii Pedagogicznej" w ramach Projektu 'Nowa jakość edukacji" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 04.01.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ z załącznikami nr 1-9b - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja z otwarcia ofert dn. 15.01.2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dn. 06.02.2018r.