Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.1.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 19.01.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiana treści SIWZ - pismo zamieszczone dn. 31.01.2018 r. - format pdf

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie zamieszczone w BZP dn. 31.01.2018 r. - format pdf

Informacja z otwarcia ofert dn 05.02.2018 r.

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dn. 02.03.2018 r.