Zawiadomienie GK.6220.05.2017.MCh z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zawiadomienie GK.6220.05.2017.MCh z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa placu magazynowego przeznaczonego na skup złomu, metali kolorowych i kasację pojazdów oraz budowie budynku stacji demontażu" na działce nr 18/2, ark. 23, obręb Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf