Wykaz z dnia 01.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew grunt stanowiący działki 2164/4 (R IIIa 0,1784 ha, R IVa 0,5206 ha, R V 0,0357 ha, R VI 0,0245 ha) KW nr KZ1P/00003993/1 ark. m. 29, 2240/2 (R V 0,1304 ha, R VI 0,1747 ha) KW nr KZ1P/00017254/0 ark. m. 27 o łącznej powierzchni 1,0643 ha.

Pobierz dokument - format pdf