Zarządzenie Nr 235/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 235/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zasad realizacji i rozliczania dotacji celowych oraz zatwierdzania sprawozdań z realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf