Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.2.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remonty dróg oraz parkingu na terenie Miasta i Gminy Pleszew" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 20.02.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ wraz z załącznikami nr 1-7 i 11 - format zip

Załączniki nr 8-10 do SIWZ - kosztorysy, dokumentacja projektowa, STWiORB - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiany treści SIWZ - pismo zamieszczone dn. 05.03.2018 r. - format pdf

Informacje z otwarcia ofert - protokół zamieszczony dn. 09.03.2018 r. - format pdf

Informacja o unieważnieniu Zadania nr 3 - pismo zamieszczone dn. 21.03.2018 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadania nr 1, 2, 4 - pismo zamieszczone dn. 26.03.2018 r. - format pdf