Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew WI.7013.28.3.2018.MSz

Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew WI.7013.28.3.2018.MSz na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto".

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami format ZIP.

UWAGA ! Dokumentacja została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiana treści zapytania ofertowego dn. 15.03.2018 r.

Informacja o wyborze oferty dn. 19.03.2018 r.