Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.042.2.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 27.03.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ wraz z załącznikami nr 1-12 - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Odpowiedź na pytania do SIWZ dn. 06.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert dn. 17.04.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone dn. 08.05.2018 r. - format pdf