Protokół nr XXVIII/2017 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 grudnia 2017r.

Protokół nr XXVIII/2017 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 grudnia 2017r.