Wykaz z dnia 11.04.2018

Burmistrz   Miasta   i Gminy    Pleszew  zamierza   wydzierżawić na okres 3 lat  następujące grunty rolne położone w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej z przeznaczeniem na cele rolnicze :

Pobierz dokument - format pdf