Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.8.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. oraz od 02.09.2019 r. do 23.12.2019 r." - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 25.04.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załacznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca sie zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja o zmianie treści SIWZ dn. 11.05.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dn. 11.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert dn. 15.05.2018 r.

Informacja o wyborze dn. 27.06.2018 r.