Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.7.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r. oraz od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r." - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 27.04.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załacznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca sie zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Odpowiedzi na pytania dn. 11.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert dn. 16.05.2018 r.

Informacja o wyborze dn. 27.06.2018