Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.9.2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 30.04.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8 i 12 - format zip

Załączniki nr 9-11 do SIWZ - kosztorysy, dokumentacja projektowa, STWiORB - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacje z otwarcia ofert - protokół zamieszczony dn. 16.05.2018 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone dn. 27.06.2018 r. - format pdf