Wykaz z dnia 02.05.2018

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pleszew  zamierza  oddać  w  użyczenie  na  czas nieokreślony  nieruchomość  położoną  w  Sowinie  Błotnej oznaczoną  w  ewidencji  gruntów jako działka nr  77/6 ark. m.1 , zapisaną w KW nr KZ1P/00032567/8 o pow. 0.2027 ha

Pobierz dokument - format pdf