Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa boiska w Bronowie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 11.05.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Odpowiedzi na pytania dn. 24.05.2018 r. - format pdf.

Informacja z otwarcia ofert dn. 29.05.2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dnia 13.06.2018 r.