Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.14.2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej oraz Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 28.05.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-12b - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania d. 19.06.2018 r.